Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Eviation

DHL Express จับมือ Eviation เตรียมใช้เครื่องบินไฟฟ้า ขนส่งสินค้าเป็นครั้งแรกของโลก

DHL Express จับมือ Eviation เตรียมใช้เครื่องบินไฟฟ้า Alice จำนวน 12 ลำ จาก Eviation เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ตั้งเป้าจะเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายการขนส่งด่วนด้วยเครื่องบินไฟฟ้าแล...