LATEST IN Facebook Local

เปิดตัวบริการเรียก Home Services แบบเดลิเวอรี่บน Facebook Marketplace ในสหรัฐฯ

Facebook เปิดตัวบริการค้นหาคนทำงานด้าน Home Services บน Facebook Marketplace เช่น แม่บ้าน, ช่างประปา หรือ ผู้รับเหมา ในสหรัฐฯ เป็นที่แรก เริ่มให้บริการจริงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้...

JOB