Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN FETCO

คลัง ส่อแววเลื่อนเก็บ ภาษีขายหุ้น หลัง FETCO ยื่นขอให้มีการชะลอ ด้วยเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวไม่เต็มศักยภาพ

กระทรวงการคลัง ส่อแววเลื่อนเก็บ "ภาษีขายหุ้น" หลังจากที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ยื่นหนังสือ ขอให้มีการชะลอ ด้วยเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มศักยภาพ ส่วนจะเห็นชอบในการจัดเก็บภาษี...