Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Fictionlog

เจาะลึกโมเดลของ Fictionlog แพลตฟอร์มเขียน-อ่าน-ซื้อนิยายออนไลน์ กับการพัฒนาวงการงานเขียน

“Fictionlog” แพลตฟอร์มสำหรับการเขียนและอ่านนวนิยายออนไลน์ ที่นักอ่านสามารถเข้ามาซื้อเพื่อสนับสนุนนักเขียนได้โดยตรง พัฒนาโดยทีม Storylog พร้อมให้บริการแล้ว รวมทั้งเปิดตัว 17 Fiction...

Fictionlog พื้นที่ออนไลน์ของวงการนวนิยายไทย ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดโดยทีม Storylog

บ้านเราการเขียนนวนิยายหรือเรียกกันในกลุ่มผู้อ่านว่า Fic ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมและมาการติดตามอยู่ไม่น้อย แต่ด้วยพื้นที่ในการเขียนโดยส่วนใหญ่จะไปอยู่กับการเขียนที่เป็นรูปเล่ม ...