Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Fixed Broadband

dtac x 3BB ทำสัญญา MOU วางกลยุทธ์สร้างโปรโมชั่นร่วมกันพร้อมพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์

โดยความร่วมมือครั้งนี้จะมีการทำโปรโมชั่นร่วมกันไม่ว่าจะเป็นบรอดแบนด์ โทรศัพท์มือถือ WiFi บริการ OTT และ Content ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่ดีในราคาที่คุ้มค่า...