Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN foreign-workers

สิงคโปร์รับแรงงานไทย ทำงานภาคบริการ รับท่องเที่ยวฟื้นตัว

เมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมา แต่แรงงานมีไม่พอรองรับ สิงคโปร์จึงเปิดแผนการเพิ่มแรงงานเข้าประเทศ โดยเฉพาะในภาคส่วนงานบริการ...