Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Garena World 2019

Game On! Garena World 2019: Unlock Your Passion มหกรรมเกมสร้าง ‘Passion’ ที่ต่อยอดการเติบโต ของธุรกิจในอนาคต"

เหมือนกับที่แมตท์การแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญได้สร้างความบันเทิงให้กับกลุ่มผู้ชมมหาศาลทั่วโลกมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน และเป็นมากกว่าเกมกีฬาด้วยการเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อเม็ดเงินมหาศ...