Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GET PAY

GET เปิดให้ใช้ GET PAY สำหรับจ่ายค่าอาหารบนแอปฯ GET FOOD ตั้งเเต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป

GET เตรียมเปิดบริการ GET PAY ให้พร้อมใช้ในการชำระค่าอาหารสำหรับบริการ GET FOOD สำหรับลูกค้าทุกคนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ลูกค้า GET สามารถชำระค่าอาหารได้ง่ายและสะดวกกว่าเดิม...

GET เผยกลยุทธ์ธุรกิจปี 2020 เน้นการเติบโตแบบยั่งยืน พร้อมปล่อยบริการ GET PAY เต็มรูปแบบ

GET เผยกลยุทธ์ธุรกิจปี 2020 เน้นการเติบโตแบบยั่งยืน พร้อมปล่อยบริการ GET PAY เต็มรูปแบบ...