LATEST IN Giver

ปลูกต้นไม้ในใจคน หลักการประจำใจของ ‘Giver’ แบบฉบับการใช้ชีวิต ‘โจ้ ธนา’

ในรายการ Techsauce Live เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา เราได้รับเกียรติจากคุณโจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ Chief Marketing Officer ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมพูดคุยเจาะลึกถึ...

JOB