Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Global ERP and Digital Transformation

Indorama Ventures และกลุ่ม Namsiang สองยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์ ชี้เทคโนโลยีคลาวด์ ผสานการพัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กร คือเทรนด์ไอทีน่าลงทุนปีนี้

ในช่วงเวลาที่บริษัทต่าง ๆ กำลังหันมาทบทวนการใช้งบประมาณภายในองค์กรเพื่อหากลยุทธ์ในการรับมือกับภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน สองบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์ อย่าง Indorama Ventures Public...