LATEST IN Indorama Ventures

Indorama Ventures กับ กระบวนการจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

Indorama Ventures ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก โดย 1 ใน 5 ของขวด PET ที่ใช้กันทั่วโลก ผลิตจากเม็ดพลาสติกของเขาทั้งสิ้น ด้วยปัญหาของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล...

Indorama Ventures เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือชุมชนในนานาประเทศสู้ COVID-19

Indorama Ventures สานต่อการให้ความช่วยเหลือชุมชนในนานาประเทศอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และความเป็นอยู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งใน...

JOB