Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Global Policy

เกาะติด COP27 โลกร้อนขึ้น เก็บค่าชดเชยที่ใคร?

ประเทศกำลังพัฒนาเริ่มแสดงบทบาทด้านนโยบายภูมิอากาศโดยการเรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวย จ่ายค่าชดเชยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศ โดย...