Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN cop26

เกาะติด COP27 โลกร้อนขึ้น เก็บค่าชดเชยที่ใคร?

หากติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจากการประชุม COP26 ที่ประเทศสก็อตแลนด์ มีเรื่องที่ชวนให้หวั่นใจ คือ ในปีที่ผ่านมา มีเพียง 26 จาก 193 ประเทศเท่านั้นที่ประกาศว่า ‘จะยกระดับมาตรการด้านภูมิ...

เกาะติด COP27 โลกร้อนขึ้น เก็บค่าชดเชยที่ใคร?

ประเทศกำลังพัฒนาเริ่มแสดงบทบาทด้านนโยบายภูมิอากาศโดยการเรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวย จ่ายค่าชดเชยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศ โดย...

ก่อนจะถึง COP27 มาทบทวนคำมั่นสัญญาของผู้นำไทย คืบหน้าแค่ไหนเรื่อง ‘ลดการปล่อยคาร์บอน’

ทบทวนคำมั่นสัญญาของผู้นำไทย คืบหน้าแค่ไหนเรื่อง ‘ลดการปล่อยคาร์บอน’ ก่อนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP (Conference of the Parties) ทุกปี ซึ่งปีนี้...