Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN google hangouts

Google Hangouts ยุติการให้บริการอย่างเป็นทางการ

Google Hangouts แอปพลิเคชั่นส่งข้อความ วิดีโอและเสียงใน Gmail ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ทั้งระบบ iOS และ Android ตามที่ Google ประกาศไปเมื่อต้นปีและ...

Google Hangouts เตรียมปิดให้บริการ พฤศจิกายนนี้

Google ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยุติการใช้งาน Google Hangouts ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยทางบริษัทกล่าวว่า ผู้ที่ใช้งาน Hangouts ใน Gmail บนเว็บจะมีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนไปใช้ Chat...