Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Google Station

Google เผยคำค้นหายอดนิยมเกี่ยวกับ COVOD-19 ในประเทศไทย ในเดือนมีนาคม

Google เผยคำค้นหายอดนิยมและคำถามที่ได้รับความสนใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ...

Google Station พร้อมให้บริการแล้วภายในสนามบิน 6 แห่งของ AOT ใช้ Wi-Fi ความเร็วสูงฟรี

Google ขยายการให้บริการ Google Station เพิ่มเติมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ซึ่งเป็นท่าอาศยานที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจำนวนมากกว่า 63 ...