Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GOWES

เปิดตัว GOWES บริการให้เช่าจักรยานในอินโดนีเซีย หวังแก้ปัญหารถติด-มลพิษในเมืองหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Sandiaga Uno รองผู้ว่าการกรุงจาร์กาตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย แถลงเปิดตัวบริการให้เช่ารถจักรยาน (Bike-sharing) ในชื่อว่า 'GOWES' ซึ่งประเทศอินโดนีเซียไ...