Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GREEN POLYMER

SCGC เข้าซื้อกิจการ Kras บ.รีไซเคิลรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ ปักหมุดลุยตลาดยุโรปด้วย GREEN POLYMER

SCGC เร่งเครื่องรุกตลาดพลาสติกรีไซเคิลในยุโรป ด้วยการลงนามซื้อกิจการของบริษัท Recycling Holding Volendam BV หรือ “Kras” (คราส) ผู้นำด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้จากประเทศเนเธอร์แลนด์...