Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Greg Lutze

เคล็ดลับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ VSCO คือการทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์

คงจะมีหลายคนไม่น้อยที่อยากรู้ว่าเคล็ดลับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ VSCO คืออะไร ทำไมถึงสามารถครองใจผู้ใช้งานหลายคน Greg Lutze ผู้ก่อตั้งแอป VSCO กล่าวในงาน RISE Conference 2019 ที่ฮ่องก...