Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Grocery

Happy Fresh บอกลาประเทศไทย ประกาศ ปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังให้บริการคนไทยยาวนาน 7 ปี

Happy Fresh แพลตฟอร์มซุปเปอร์มาเก็ตออนไลน์ ประกาศยุติการดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องด้วยผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ หลังให้บริการในพื้นที่กว่า 7 ปี...

LINE MAN Mart Service ชน GrabFresh เบื้องหลังโดย HappyFresh

LINE MAN เปิดตัวบริการ Mart Service ชูบทบาทผู้ช่วยทุกการช็อปสินค้า ส่งตรงถึงบ้าน จับมือกับ Happy Fresh ผู้นำด้านซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ Startup จากอินโดนีเซีย​...