Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN H-Meter

ซีเนียร์ คอม เตือนธุรกิจเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์อาจล้ม หลัง Startup รุกหนัก

คุณสมเกียรติ อึงอารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนียร์ คอม เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบยานยนต์และการเงินมากว่า 25 ปี พบว่าเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้กำ...