คุณสมเกียรติ อึงอารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนียร์ คอม เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบยานยนต์และการเงินมากว่า 25 ปี พบว่าเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้กำลังจะสร้างผลกระทบใหม่ในวงการยานยนต์ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในส่วนของระบบเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในส่วนของซอฟต์แวร์การบริหารระบบที่ซีเนียร์ คอม มีส่วนแบ่งการตลาด 50% กว่าในช่วงที่่ผ่านมาก็มีการพัฒนาครั้งใหม่ให้ธุรกิจ Hire Purchase and Leasing หรือระบบเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ได้เร่งปรับตัว

“กระแสการ disrupt หรือล้มล้างธุรกิจยานยนต์นั้นมาแรงมากในช่วงนี้ ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจแวดล้อมหลายอย่างอาจต้องล้มล้างตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่อาจมีระบบให้ยืมโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเข้ามาทดแทน กระแสนี้อาจใช้เวลาไม่ถึง 10 ปี ดังนั้นธุรกิจมอเตอร์ไซค์แบบเดิมจำเป็นต้องรักษาฐานลูกค้า และสร้างมาตรฐานใหม่ในการดูแลเพื่อทำให้ทั้งธุรกิจเช่าซื้อและผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด”

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศกว่า 50% เป็นฐานลูกค้าเดิมของซอฟต์แวร์ H-Meter โดยจะนำไปใช้จัดการระบบเช่าซื้อและดูแลด้านการเงินทั้งระบบ ร้านจำหน่ายจะดำเนินการระบบ Leasing ด้วยตนเอง ไม่ผ่านสถาบันการเงินทั่วไป เนื่องจากระบบเช่าซื้อแบบนี้จะมีความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงในการแบกรับหนี้ เพียงแต่ต้องมีระบบการจัดการให้ดี ในขณะที่อีก 40% กว่านั้นที่ผ่านมาร้านจำหน่ายจักรยานยนต์จะทำหน้าที่ทางด้านการขายและส่งมอบให้สถาบันการเงินจัดระบบ Leasing และไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์มาจัดการ ดังนั้นที่ผ่านมา H-Meter จึงเป็นซอฟต์แวร์เพียงรายเดียวที่เข้ามาดูแลระบบ Leasing จักรยานยนต์ในไทย

H-Meter ระบบเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ยุคใหม่สำหรับฝั่งผู้ขาย

ในระบบ H-Meter ใหม่ บริษัทจะไม่มุ่งเน้นเฉพาะร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์เหมือนที่ผ่านมาแต่จะเริ่มจับกลุ่มธุรกิจ Leasing ในระดับสถาบันการเงินและเช่าซื้อขนาดใหญ่ด้วย โดยได้นำเทคโนโลยีใหม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านระบบโมบายล์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data การทำให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมแบบ real time และสามารถจัดการข้อมูลทีมีประสิทธิภาพหรือ Business Intelligence (BI) ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ทั้งร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์และธุรกิจ Leasing สามารถเข้าถึงและกำหนดแผนได้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อจักรยานยนต์ในแต่ละภูมิภาค แต่ละจังหวัด ที่มีความต้องการแตกต่างกัน

นอกจากนั้นยังได้พัฒนาระบบ Hire purchase to the cashless society รองรับตลาดการเงินใหม่ที่ กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Cashless Society ทำให้การจ่ายเงินค่างวดจะเปลี่ยนไปสู่ Mobile banking มากขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม่ ทำให้ทั้งผู้ซื้อรถจัรยานยนต์และธุรกิจ Leasing เกิดความสะดวก และได้เตรียมนำระบบ Blockchain เข้ามาจัดการในอนาคตอันใกล้

MotoDeal ระบบเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ยุคใหม่สำหรับฝั่งผู้ซื้อ

ยิ่งไปกว่านั้นซีเนียร์คอมจะมีการจัดทำสภาพแวดล้อม หรือ Ecosystem ทางด้านดิจิทัลรองรับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ยุคใหม่ด้วย โดยได้จัดทำ MotoDeal ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียแหล่งรวมดีล (deal) สำหรับผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ เนื่องจากผู้ซื้อยุคใหม่มักต้องการเปรียบเทียบทั้งราคาและคุณภาพแบบออนไลน์ หรือ benchmark product online ก่อนจะเยี่ยมชมร้านค้าจริง ซึ่ง MotoDeal จะเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้ร้านค้ามีลูกค้ามากขึ้น และช่วยให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกที่หลากหลาย

นอกจากนี้คุณสมเกียรติยังระบุว่าวงการการซื้อขายเดิมหากไม่ปรับตัว ก็อาจจะทำให้ hire purchase เดิมสูญเสียไปได้ ฉะนั้นเราไม่ได้สร้างแค่แอป เราสร้าง  ecosystem เทรนด์โลกมันเป็นแบบนี้ เรื่องของเทคโนโลยีผู้ซื้ออาจจะชอบ แต่ผู้ขายอาจจะไม่ชอบ แต่อย่าลืมว่าผู้ค้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าต้องเข้ามาสู่ตลาดดิจิทัลนี้

“ก่อนที่กระแส Disrupt จะมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง ธุรกิจลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ต้องรีบปรับตัวให้แข็งแกร่ง การที่ H-Meter ดูแลธุรกิจนี้ในไทยกว่า 25 ปี จึงเหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องพาให้ธุรกิจนี้อยู่รอดต่อไป” คุณสมเกียรติ กล่าวสรุป

RELATED ARTICLE

Responsive image

Bic Camera เตรียมรับการชำระเงินด้วย Bitcoin แล้ว ในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองการชำระเงินผ่าน Virtual Currency อีกหลายสกุล

เป็นอีกข่าวที่น่าตื่นเต้นเมื่อญี่ปุ่นออกมารับรองการชำระเงินผ่าน bitcoin และ Virtual Currency ต่างๆ อีกหลายสกุล อย่างไรก็ตามมีเสียงสะท้อนถึงความกังวลออกมาจากบางบริษัทว่ารัฐฯ ไม่ได้ใ...

Responsive image

จีนเตรียมให้ผู้เข้าใช้ Blockchain ต้องลงทะเบียนกับรัฐบาลก่อน

รัฐบาลกลางประเทศจีนร่างนโยบายกำกับดูแลฉบับใหม่ เตรียมให้ผู้เข้าใช้งานระบบ Blockchain ต้องเปิดเผยตัวตนตัวเอง ซึ่งต้องใช้ข้อมูลสำคัญอย่างชื่อ-นามสกุลจริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชนในก...

Responsive image

Blockchain จะเข้ามาช่วยวงการ Supply Chain ได้อย่างไร พร้อมกรณีศึกษา

Supply Chain เป็นกระบวนการสำคัญตั้งแต่การค้นหาวัตถุดิบ นำไปผลิต เข้าโรงงาน จัดส่งสินค้า หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่มีมาหลายทศวรรษคือยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะคอยติดตามสินค้า นอกจากความห...