LATEST IN Hakuhodo

HAKUHODO ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท ฮาคูโฮโด แบงคอกเผยผลสำรวจการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564...

JOB