Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Hardware Design

‘Nasket’ ฮาร์ดแวร์ฝีมือคนไทย สั่งของง่ายเพราะดีไซน์มาให้ช็อป

แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนทำให้เราซื้อสินค้าง่ายขึ้น แต่ยังไม่สะดวกพอในความคิดของ ผรินทร์ สงฆ์ประชา เพราะถ้าอยากซื้อของหลายชิ้นจากหลายๆ หมวด ก็ยังต้องเข้าสารพัดแอปหรือสารพัดเว็บ ผรินทร...