Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN harvard

ทดสอบให้ ChatGPT เข้าเรียนที่ Harvard ผ่านปี 1 ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.34

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำการทดลองให้ GPT-4 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดของแชตบอตอัจฉริยะตัวนี้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยโดย ChatGPT สามารถเรียนจบปี 1 และได้เกรดเฉลี่ยถึง 3.34...

นักวิชาการ Harvard เผย ไม่มีทักษะใดจะเป็นคำตอบของโลกอนาคต แต่เป็น 'ความรอบรู้' เท่านั้นที่จะทำให้คุณอยู่รอด

นักวิชาการ Harvard เผย ไม่มีทักษะใดจะเป็นคำตอบของโลกอนาคต แต่เป็น 'ความรอบรู้' เท่านั้นที่จะทำให้คุณอยู่รอด...