Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN HMS Core

AppGallery ของ Huawei เติบโตด้วยยอดติดตั้งแอปเพิ่มขึ้น 83% และยอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 33% ภายใน 12 เดือน

AppGallery ตลาดแอประดับท็อป 3 ของโลก มียอดแอปที่เข้าร่วมระบบนิเวศ HMS Core พุ่งขึ้น 188% แตะ 120,000 แอป เพียงหนึ่งปีหลังจากที่ Huawei ประกาศแผนขยาย AppGallery ในงาน MWC 2020...

JOB