Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN home-sharing

ใครไปญี่ปุ่นเช็คด่วน! Airbnb ลบบ้านพักกว่า 80% ในญี่ปุ่น

หากใครไปเยือนญี่ปุ่นบ่อยครั้งจะทราบดีว่า Airbnb เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีของประเทศนี้ ด้วยจำนวนบ้านพักที่มีให้เลือกมาก ขนาดกว้างขวาง และบางแห่งมีราคาถูกกว่าโรงแรม ทำให้นักเดินทางหลา...

JOB