Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN HRSolution

ระบบบริหารและพัฒนาคนเชิงรุก ช่วยให้การจัดการองค์กรของคุณ เป็นเรื่องง่ายและได้ผล

เผยทุกมิติของการจัดการองค์กรชั้นนำ ทั้งคนและระบบ ที่หลายคนอยากรู้ คุณพอล อรรถพล Founder แห่ง Upper Knowledge ร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง และแนวทาง ยกระดับคุณภาพคน และคุณภาพงาน อย่างต่อเ...