LATEST IN Hybrid Multicloud

Tencent Cloud เผย Hybrid Multicloud คือ กุญแจสำคัญ สู่การทรานส์ฟอร์มเป็นดิจิทัล เอ็นเตอร์ไพรส์

Tencent Cloud กลุ่มธุรกิจคลาวด์ภายใต้ Tencent ผู้นำบริการด้านอินเตอร์เน็ตของโลก ตอกย้ำศักยภาพระบบ “Hybrid Multicloud” ในฐานะกุญแจสำคัญในการเร่งกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ระบบ...

JOB