Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN i-voting

สุดล้ำ! i-Voting ระบบเลือกตั้งออนไลน์ที่แรกในโลกจากเอสโตเนีย

ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกยังคงลังเลว่าจะทำการลงคะแนนเสียงอย่างไรดี ดูเหมือนว่าประเทศเล็ก ๆ อย่างเอสโตเนียจะนำหน้าด้านการเป็นประเทศแห่งดิจิทัลไปไกลแล้ว ประชาชนสามารถทำการเลือกลงค...