Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Identity

Tencent เตรียมให้ผู้เล่นเกมในจีนต้องกรอก 'อายุ' และ 'เลขประจำตัวประชาชน'

Tencent บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีแห่งประเทศจีน เตรียมให้ผู้เล่นเกมชาวจีนต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกอายุ, เลขประจำตัวประชาชน และการพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนจากตำรวจ ลงในระบบใหม่ที่จะเปิดให...

เสวนา ธปท. ชวนคุยเรื่อง Biometrics, e-KYC และ National Digital ID หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร?

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเสวนาในหัวข้อ “A Journey of Biometrics in Financial Services” ระบุเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงินนำเทคโนโลยีมา...