LATEST IN IEO

IEO คืออะไร และทำไมเป็นความหวังใหม่ของวงการ Crypto ?

ในปี 2019 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระแสของวงการคริปโตนั้นแผ่วลงไปมากหากเทียบกับปี 2017 และ 2018 ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ก็มาจากการที่ตลาดกลับเข้าไปสู่ตลาดหมี และ Sideway นิ่ง ๆ อยู่เรื่อย ...

JOB