LATEST IN image recognition

Goxip แพลตฟอร์ม E-Commerce ระดับไฮเอนด์ เปิดตัวเทคโนโลยีการจดจำรูปภาพสำหรับค้นหาสินค้า

Goxip Thailand แพลตฟอร์ม E-Commerce สำหรับแฟชั่นสัญชาติฮ่องกงได้เปิดตัวไปแล้วในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นผ่านฟังค์ช...

JOB