Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN imax laser

“CREED III” ภาพยนตร์กีฬาที่ถ่ายทำเพื่อระบบ IMAX จ่อเข้าฉายในโรง IMAX LASER วันที่ 2 มีนาคม 2566 นี้

MAX และ Major Cineplex ผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เตรียมฉายภาพยนตร์กีฬาเรื่องแรกอย่าง "CREED III" ด้วย "IMAX Laser"...