Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN imersive

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชวนเปิดประตูท่องโลกศิลปะจากเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำ

TDPK ชวนเปิดประตูท่องโลกศิลปะจากเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำ ในนิทรรศการ "THE GATE IMMERSIVE THEATER" ผ่าน 3 ผลงาน ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับโลกอีกมิติของงานศิลปะ จัดขึ้น 3 เฟส รวมระยะเวลา 3 ...