Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN infoquest

รายงาน Thailand Media Landscape 2021-2022 เทรนด์สื่อไทย โซเชียลมีเดียครองสื่อหลักในการเผยแพร่ข้อมูล

Infoquest เผยรายงาน "ภูมิทัศน์สื่อไทยปี 2564-2565" (Thailand Media Landscape 2021-2022) พบว่าโซเชียลมีเดียยังคงเป็นสื่อที่ถูกใช้งาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และพูดคุยจากทั้งสื่อมว...

DATAXET ซื้อกิจการ 'อินโฟเควสท์' Media Monitoring รายใหญ่ที่สุดของไทย ขยายธุรกิจในเอเชีย

Dataxet ซื้อกิจการของอินโฟเควสท์ ผู้ให้บริการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ (Media Monitoring) รายใหญ่ที่สุดของไทย โดยอินโฟเควสท์จะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของ Dataxet ซึ่งมีบริษัทชั้นนำด้า...