Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Innovation Lab

สัมภาษณ์พิเศษคนไทยใน IKEA สวีเดน กับหน้าที่การวางแผนธุรกิจและเชิงกลยุทธ์

หลังจากที่เราเคยสัมภาษณ์คนไทยกับชีวิตการทำงานในต่างแดนไปบ้างแล้วนั้น คราวนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่าน ที่จะมาให้สัมภาษณ์คนถัดไป ครั้งนี้เนื้อหาอาจแตกต่างจากครั้งอื่นๆ เพราะไม่ได้...