Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Inspiration4

SpaceX ปล่อยยานในภารกิจ Inspiration 4 สำรวจอวกาศ 3 วัน พร้อมพลเรือน 4 คน ทุบสถิติขึ้นบินสูงที่สุด

SpaceX ทำการปล่อยยาน Falcon 9 พร้อมกับผู้โดยสารอีก 4 คน ออกสำรวจเหนือชั้นบรรยากาศในภารกิจ Inspiration4 และนับว่าเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมอวกาศที่ผู้โดยสารทั้งหมดเป็นพลเรือน ไม่ใช่น...