Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN INSTAGRAM SHOPPING

วิธีตั้งค่า INSTAGRAM SHOPPING ฟีเจอร์ที่ร้านค้าออนไลน์ต้องรู้

เมื่อไม่นานมานี้ Instagram ได้เปิดตัว Instagram Shopping ฟีเจอร์ใหม่ของพ่อค้า เเม่ค้า ออนไลน์ที่สามารถใช้บริการได้เพียงเเค่ยืนยันสิทธิ์การใช้งาน มาเรียนรู้ วิธีการตั้งค่าดังนี้...

JOB