Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Internet exchange

True IDC ผนึกกำลัง BBIX ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัว “BBIX Thailand” ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตระดับสากล

ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) ผู้นำด้านการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์ครบวงจรในประเทศไทย ประกาศร่วมทุนกับ บีบีไอเอ็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น (BBIX Inc. Japan) ผู้ให้บร...