Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN True IDC

True IDC ทุ่มหมื่นล้านลงทุนธุรกิจ Data Center ตอบโจทย์บิ๊กเทค และยุคของ AI

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี (True IDC) ผู้นำการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ของประเทศไทยลงทุนเพิ่มกว่า 10,000 ล้านบาท ในการขยายศักยภาพธุรกิจ...

‘Cloud Life’ ผลผลิตจาก COVID-19 วิถีที่เปลี่ยนไปในยุคที่เปลี่ยนแปลง

พูดคุยกับ คุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ General Manager แห่ง True IDC ผู้ให้บริการด้าน Data Center และ Cloud ถึงวิถีชีวิตแบบ 'Cloud Life' ที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤต COVID-19...

True IDC จับมือ HBOT.io เปิดตัวบริการด้าน AI และ Data Science แบบครบวงจร

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี (True IDC) ผู้นำการให้บริการ ด้านดาต้า เซ็นเตอร์และคลาวด์ของประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท เฮ็ดบอท จำกัด (HBOT)...

True IDC จับมือ Tencent จัดตั้งแพลตฟอร์ม Cloud ระดับโลกแห่งแรกในไทย

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี (True IDC) ผู้นำด้านดาต้า เซ็นเตอร์ และคลาวด์ของประเทศไทย และ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (Tencent) ผู้ให้บริกา...

True IDC ผนึกกำลัง BBIX ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัว “BBIX Thailand” ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตระดับสากล

ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) ผู้นำด้านการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์ครบวงจรในประเทศไทย ประกาศร่วมทุนกับ บีบีไอเอ็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น (BBIX Inc. Japan) ผู้ให้บร...

True IDC Startup Contest 2016 เฟ้นหาตัวแทนไทย ไปเวทีระดับโลก

True IDC เปิดโอกาสให้กับ Tech Startup ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงศักยภาพ ในงาน “True IDC The Startup Contest 2016” เพื่อเฟ้นหาสุดยอด Startup ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 2 ทีม เข...