LATEST IN Inthanon

แบงก์ชาติ จับมือ สำนักงานการเงินฮ่องกง (HKMA) พัฒนา Blockchain ข้ามพรมแดน

ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศว่ากำลังทำงานร่วมกับทางสำนักงานการเงินฮ่องกง เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างบัญชีแยกประเภทสำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดน......

JOB