Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Investopedia

ผลสำรวจเผย คนรุ่น Millennial กว่า 28% ในอเมริกาวางแผนใช้ Crypto เป็นทุนในการเกษียณ

จากผลสำรวจล่าสุดของ Investopedia เผยว่า คนรุ่น Millennial กว่า 28% วางแผนที่จะใช้ Cryptocurrency เป็นทุนในการเกษียณอายุ ซึ่งมากกว่าผู้ที่วางแผนจะใช้เงินจากเงินออมที่มีเพียง 25% แล...