Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Millennial

ผลสำรวจเผย คนรุ่น Millennial กว่า 28% ในอเมริกาวางแผนใช้ Crypto เป็นทุนในการเกษียณ

จากผลสำรวจล่าสุดของ Investopedia เผยว่า คนรุ่น Millennial กว่า 28% วางแผนที่จะใช้ Cryptocurrency เป็นทุนในการเกษียณอายุ ซึ่งมากกว่าผู้ที่วางแผนจะใช้เงินจากเงินออมที่มีเพียง 25% แล...

UOB เผยผลการศึกษาพฤติกรรมด้านการธนาคารของกลุ่ม Millennial ไทย

ธนาคาร UOB (ไทย) เผยผลการศึกษาพฤติกรรมการทำธุรกรรมการเงินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลว่า กลุ่ม Millennial ชาวไทยอยากได้ประสบการณ์ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีส่วนร่วม (Engaging) โดย UOB เป...

ฟัง Mindset ผู้บริหารรุ่นใหม่ ทำอย่างไรกับ 'การบริหารคน' ยุค Millennial 

ว่ากันว่า การบริหารคนรุ่นใหม่ยุค Millennial คืองานยาก โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่แต่ละองค์กรต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแสไปพร้อมๆ กับบริหารพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทไปนานๆ โดยเฉพาะบริษัทที...