LATEST IN iON GO

เปิดตัวแอป iON GO ขับรถดีได้แต้ม หนุนสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัย

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร ถือเป็นพื้นที่สีแดง ที่ติดอันดับรถติดที่สุดในเอเชีย โดยจากผลสำรวจของ INRIX ยกให้ประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศที่มีสภาพจราจรติดขัดที่สุดในโลก พบค่าเฉลี่ยคนเสียเวลา...

JOB