Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN italy

จับตาแผนการขยายธุรกิจ เมื่อ Elon Musk เดินทางเยือน จีน ฝรั่งเศส อิตาลี และอินเดีย

สื่อกำลังจับจ้องการเดินทางของ Elon Musk ในการขยายธุรกิจและความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆ ทั้งจีน อิตาลี ฝรั่งเศส และอินเดีย ว่ามีประเด็นพูดคุยอะไรบ้างที่น่าสนใจรวมถึงแผนการลงทุนธุรกิจ...