Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Jack Welch

Jack Welch อดีตซีอีโอ GE ที่มีอิทธิพลต่อผู้นำทางธุรกิจหลายรุ่น เสียชีวิตแล้วในวัย 84 ปี

Jack Welch (แจ๊ก เวลช์) อดีตซีอีโอบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการอุตสาหกรรม General Electric หรือ GE เสียชีวิตแล้วในวัย 84 ปี...