LATEST IN General Electric

Jack Welch อดีตซีอีโอ GE ที่มีอิทธิพลต่อผู้นำทางธุรกิจหลายรุ่น เสียชีวิตแล้วในวัย 84 ปี

Jack Welch (แจ๊ก เวลช์) อดีตซีอีโอบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการอุตสาหกรรม General Electric หรือ GE เสียชีวิตแล้วในวัย 84 ปี...

ปี 2017 บริษัท Non-Tech ใหญ่ๆ จะเร่งเครื่องด้วยการเข้าซื้อ Startup ไม่ต้องรอ Build ใหม่

เป็นการจั่วหัวบทความได้อย่างน่าตื่นเต้น โดย Thinkgrowth.org แต่จะว่าไปแล้ว ถ้าดูจาก "ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น" เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา ประกอบกับ "ความเป็นเหตุเป็นผล" ก็อาจกล่าวได้ว่า ค...

JOB