Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN General Electric

Jack Welch อดีตซีอีโอ GE ที่มีอิทธิพลต่อผู้นำทางธุรกิจหลายรุ่น เสียชีวิตแล้วในวัย 84 ปี

Jack Welch (แจ๊ก เวลช์) อดีตซีอีโอบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการอุตสาหกรรม General Electric หรือ GE เสียชีวิตแล้วในวัย 84 ปี...

ปี 2017 บริษัท Non-Tech ใหญ่ๆ จะเร่งเครื่องด้วยการเข้าซื้อ Startup ไม่ต้องรอ Build ใหม่

เป็นการจั่วหัวบทความได้อย่างน่าตื่นเต้น โดย Thinkgrowth.org แต่จะว่าไปแล้ว ถ้าดูจาก "ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น" เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา ประกอบกับ "ความเป็นเหตุเป็นผล" ก็อาจกล่าวได้ว่า ค...