Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN JackMa

แนวคิด 3Qs ที่ Jack Ma บอกว่าผู้นำต้องมี จะพาองค์กรประสบความสำเร็จ

Jack Ma นำเสนออีกมุมมองของมนุษย์ กับแนวคิด 3Qs ในผู้นำ รวมถึงวิธีที่จะรักษาความสมดุลของความฉลาดเหล่านี้ให้ดีที่สุด เพื่อที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ...