Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN JD Logistics

JD Logistics รับเงินลงทุนมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พัฒนารูปแบบการขนส่งในอนาคต

JD.com มอบเงินลงทุนให้กับ JD Logistics จำนวน 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการสั่งงานแบบอัตโนมัติ การใช้โดรน และการใช้หุ่นยนต์สำหรับการขนส่ง......