Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Jon Youngfook

สัมภาษณ์พิเศษ: เจ้าพ่อ Growth Hacking Jon Youngfook

ช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อน Jon Youngfook (Founder, Beatrix) ที่ใครหลายคนรู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อ Growth Hacking และเคยมาแชร์ประสบการณ์ของเขาในงาน Start it Up เมื่อปีก่อนที่ไทย ล...